Test silných stránek osobnosti

PERMA

Otázky

Nejdříve mi povězte něco o sobě (položky označené hvězdikou jsou povinné):

      * Věk:   * Pohlaví:

Jak vyplňovat dotazník?
Máme tu 48 otázek a ke správnému vyhodocení dotazníku je potřeba zodpovědět všechny otázky.
Vyplnění dotazíku zabere max 10 ~ 15 minut.
Nad otázkama moc dlouho nepřemýšlejte. Vyberte takové tvrzení, které vám v okamžiku bleskne hlavou a nejlépe vás vystihuje.
Pamatujte! Ani jedno tvrzení není správné nebo špatné! Snažte se nepodvádět a dané věci nenadhodnocovat či podceňovat.

1) "Vždy se zajímám o svět kole sebe" mě vystihuje takto:
2) "Snadno se začnu nudit" mě vystihuje takto:
3) "Jsem nadšený/á, když se učím něco nového" mě vystihuje takto:
4) "Námám ve zvyku navštěvovat muzea nebo vzdělávácí instituce" mě vystihuje takto:
5) "Když to situace vyžaduje, dokážu uvažovat velmi racionálně" mě vystihuje takto:
6) "Mám sklon dělat ryché závěry a soudy" mě vystihuje takto:
7) "Rád/a vymýším nové způsoby, jak něco udělat" mě vystihuje takto:
8) "Většina mých přátel má větší představivost než já" mě vystihuje takto:
9) "Ať se nacházím v jakékoliv společenské situaci, vždy dokážu zapadnout" mě vystihuje takto:
10) "Příliš se mi nedaří odhadnout pocity druhých lidí" mě vystihuje takto:
11) "Vždy jsem schopný/á vidět věci v jejich komplexnosti" mě vystihuje takto:
12) "Málokdy mě někdo požádá o radu" mě vystihuje takto:
13) "Často zastávám odlišné názory, a to i proti silné opozici" mě vystihuje takto:
14) "Často mě přemůže bolest a zklamání" mě vystihuje takto:
15) "Vždy dokončím, co začnu" mě vystihuje takto:
16) "Od práce se často nechám odlákat" mě vystihuje takto:
17) "Své sliby vždy održím" mě vystihuje takto:
18) "Přátelé mi nikdy neříkají, že jsem opravdový/á, upřímný/á" mě vystihuje takto:
19) "V průběhu uplynulého měsíce jsem někomu dobrovolně pomohl/a" mě vystihuje takto:
20) "Málokdy mě štěstí druhých tak potěší jako moje vlastní" mě vystihuje takto:
21) "V mém životě jsou lidé, kterým zaleží na mých pocitech a na tom, abych byl/a v pohodě, stejně jako jim záleží na jejich vlastním štěstí" mě vystihuje takto:
22) "Je pro mně těžké přijímat lásku od druhých lidí" mě vystihuje takto:
23) "Když jsem členem nějaké skupiny, pracuji, jak nejlépe umím" mě vystihuje takto:
24) "Váhám, když mám svůj vastní zájem obětovat ve prospěch skupiny, jejímž jsem členem/kou" mě vystihuje takto:
25) "Ke všem lidem se chovám stejně, ať se jedná o kohokoliv" mě vystihuje takto:
26) "Když někoho nemám rád/a, je pro mne těžké se k němu chovat nestranně" mě vystihuje takto:
27) "Vždy lidi přesvědčím, aby dělali společně, bez toho, aniž bych na ně příliš naléhal/a" mě vystihuje takto:
28) "V plánování skupinových aktivit nejsem moc dobrý/á" mě vystihuje takto:
29) "Své emoce ovládám" mě vystihuje takto:
30) "Málokdy dodržím své předsevzetí" mě vystihuje takto:
31) "Vyhýbám se činnostem, které jsou nebezpečné" mě vystihuje takto:
32) "Někdy se v přátelských a milostních vztazích špatně vybírám" mě vystihuje takto:
33) "Když mi lidí lichotí, raději změním téma" mě vystihuje takto:
34) "Často hovořím o svých úspěších" mě vystihuje takto:
35) "V minulém měsíci mě nadchlo nějaké vynikající dílo (v hudbě, výtvarném umění, filmu, sportu, vědě...)" mě vystihuje takto:
36) "V posledním roce jsem nevytvořil/a žádný krásný výtvor" mě vystihuje takto:
37) "Vždy řeknu 'děkuji', i když se jedná drobnost" mě vystihuje takto:
38) "Málokdy se zamyslím nad tím, jakého štěstí se mi dostává" mě vystihuje takto:
39) "Vždy se dívám na pozitivní stránku věcí" mě vystihuje takto:
40) "Málokdy mám dobře promyšlený plán toho, co chci udělat" mě vystihuje takto:
41) "Můj život má jasně daný smysl" mě vystihuje takto:
42) "Nemám v životě žádné poslání" mě vystihuje takto:
43) "Vždy se řídím heslem Co jsme si, to jsme si..." mě vystihuje takto:
44) "Vždy usiluji o odvetu, pomstu" mě vystihuje takto:
45) "Vždy se co nejvíce snažím spojit práci s hrou" mě vystihuje takto:
46) "Málokdy říkám vtipné věci" mě vystihuje takto:
47) "Vždy se naplno vrhnu do všeho, co dělám" mě vystihuje takto:
48) "Často jen tak nečinně sedím nebo bloumám od ničeho k ničemu" mě vystihuje takto:*
Překlad dotazníku upravila PhDr. Alena Slezáčková. Dotazník je v této odobě využíván odbornou veřejnosti v českém prostředí.
Původní verze dotazníku pochází z knihy Opravdové štěstí, 2002, Martin Seligman.
Texty a vyhodnocení otázek byli převzati z knihy Vzkvétání, 2014, Martin Seligman, Jan Melvil.
Originální verze dotazníku je dostupná na authentichappiness.orgJan Melvil publishing
Vzkvétání, 2014, Martin Seligman